Toon website >
 • Informatie

  Kunstencentrum Waalwijk
  Irenestraat 3
  5141 GJ Waalwijk
  T 0416 56 16 16
  info@kunstencentrumwaalwijk.nl

  Openingstijden:
  Maandag t/m vrijdag:
  9.00-21.00 uur

  Muzieklocatie Waspik
  Den Bolder
  Schoolstraat 19
  5165 TR Waspik

De Cultuur Loper 2017-2020: naar verdieping en een leerlijn cultuureducatie

Wat is de Cultuur Loper? De Cultuur Loper is een programma ontwikkeld door Kunstbalie, met als doel dat cultuureducatie met kwaliteit een vaste plaats krijgt binnen het curriculum van de school. Daarbij kunnen scholen de samenwerking met de culturele instellingen intensiveren. Begeleid door de lokale intermediair ga je je eigen visie op cultuureducatie meer inhoud geven en een doorlopende leerlijn kunst & cultuur realiseren. Meer informatie over het traject vind je op www.decultuurloper.nl  De intermediairs voor de Cultuur Loper in Waalwijk zijn Susanne Vreeburg en Maaike van den Brule. Voor vragen kun je contact opnemen via s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl

De Cultuur Loper in Waalwijk In Waalwijk zijn er nu 7 basisscholen die deelnemen aan de Cultuur Loper: BS Meerdijk, OBS Van Der Heijden, BS Pieter Wijten en de Teresiaschool, Villa Vlinderhof, BS de Veste en SBO het Zilverlicht. Elk jaar zolang de regeling loopt, kunnen er nieuwe scholen aansluiten in het traject. De regeling wordt voor 4 jaar voorgezet in de beleidsperiode 2017-2020. 

Hoe werkt de Cultuur Loper? Dé vraag in het Cultuur Loper traject is: wat willen wij als school onze leerlingen meegeven op het gebied van cultuureducatie, in de acht jaar dat ze bij ons op school zijn? Het leuke daarbij is dat je als school zelf de inhoudelijke accenten mag leggen en gebruik kunt maken van de interesses en talenten in je eigen team. Daarmee maakt jouw school een eigen, uniek beleid op het gebied van cultuureducatie. En wat ook belangrijk is: als school bepaal je zelf de inhoud, wat past bij jouw school én ook het tempo waarmee je het traject doorloopt! Bijvoorbeeld: Scholing en deskundigheidsbevordering is ook een belangrijk doel van de Cultuur Loper. Maar wij weten dat scholen het druk hebben. Welke scholing bij jullie past, en hoe en wanneer je toekomt aan deelnemen aan een scholing voor leerkrachten, bepaal je als school helemaal zelf. Maar het is ook een kans die je liever niet laat liggen! Scholingen worden voor 75% vergoed door Kunstbalie.

In het traject wordt via een achttal stappen toegewerkt naar een doorlopende leerlijn cultuureducatie. Deze 8 stappen met een korte beschrijving vind je terug op de website www.decultuurloper.nl/traject

 • In het eerste jaar van het traject wordt er 1 activiteit geïnitieerd voor de leerlingen (kunstzinnig/cultureel) en (indien mogelijk en gewenst) 1 activiteit voor leerkrachten (scholing/deskundigheidsbevordering).
 • Het is mogelijk om een deel van het Cultuur Loper budget te besteden aan duurzame leermiddelen voor cultuureducatie, in overleg met de intermediair.
 • Alle Cultuur Loper scholen hebben een extra budget voor cultuureducatie, bovenop de andere cultuursubsidies. Voor nieuwe scholen die instappen is in 2017 een gezamenlijk budget beschikbaar van € 3500,- Zodra bekend is welke scholen willen gaan deelnemen, maken wij de definitieve budgetten per school bekend.
 • Jouw school profiteert van de resultaten uit de trajecten van de Cultuur Loper scholen. Er zijn vele voorbeelden beschikbaar van activiteiten voor leerlingen en scholingen voor leerkrachten, te vinden op de Cultuur Loper website.
 • De regeling loopt per kalenderjaar. De Cultuur Loper budgetten dienen in principe te worden besteed in het jaar dat ze beschikbaar zijn gesteld. 


Hoe wordt mijn school Cultuur Loper school? 
De directie kan deelname aan de Cultuur Loper aanvragen. Dat kan door een mail te sturen naar s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl. Daarin geef je aan dat jouw school graag wil deelnemen aan het traject de Cultuur Loper. Susanne neemt dan contact met jou op voor de offciële aanmelding en een oriënterend gesprek.