Toon website >
 • Informatie

  Kunstencentrum Waalwijk
  Irenestraat 3
  5141 GJ Waalwijk
  T 0416 56 16 16
  info@kunstencentrumwaalwijk.nl

  Openingstijden:
  Maandag t/m vrijdag:
  9.00-21.00 uur

  Muzieklocatie Waspik
  Den Bolder
  Schoolstraat 19
  5165 TR Waspik

Cultuur Loper = Cultuursubsidie voor jouw school

Wat is de Cultuur Loper?
De Cultuur Loper (DCL) is een online traject ontwikkeld door Kunstbalie. Het doel van deze regeling is ervoor te zorgen dat cultuureducatie van goede kwaliteit een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs, waarbij scholen de samenwerking met de culturele instellingen intensiveren. Met de Cultuur Loper worden scholen in samenwerkingen met de lokale intermediair geholpen om vanuit hun eigen visie cultuureducatie op school nog meer inhoud te geven en een doorlopende leerlijn kunst & cultuur te realiseren. Meer informatie over het traject vind je op www.decultuurloper.nl  

De Cultuur Loper in Waalwijk
In Waalwijk zijn 4 voorloperscholen in april 2013 gestart met het traject de Cultuur Loper. De voorloperscholen zijn BS Meerdijk, OBS Van Der Heijden, BS Pieter Wijten en de Teresiaschool. In het jaar 2014 en 2015 zijn Villa Vlinderhof, BS de Veste en SBO het Zilverlicht ingestapt als Cultuur Loper school. De bedoeling is dat er elk jaar zolang de regeling loopt, er nieuwe volgscholen kunnen aansluiten in het traject. De regeling is per 1 januari 2017 verlengd voor vier jaar. Dus ook in het jaar 2017 kunnen er nog volgscholen aansluiten. 

De regeling wordt weer voor 4 jaar voorgezet in de beleidsperiode 2017-2020. 

Het leuke van de Cultuur Loper is dat je als school zelf de accenten mag leggen en gebruik kunt maken van de interesses en talenten in het eigen team. Daarmee maakt jouw school een eigen, uniek beleid op het gebied van cultuureducatie.

Wat gaat jouw school als volgschool doen met de subsidie? 
Als volgschool gaat jouw school het traject Cultuurloper in, zoals dat ook is aangegaan door de voorloperscholen. In het kort is het een traject waarbij via een achttal stappen toegewerkt wordt naar het ontwikkelen van een denkrichting m.b.t. kunst- en cultuureducatie, die moet gaan resulteren in een doorlopende leerlijn. Deze 8 stappen met een korte beschrijving vind je terug op de website www.decultuurloper.nl/traject.

 • In het eerste jaar van het traject wordt er 1 activiteit geïnitieerd voor de leerlingen (kunstzinnig/cultureel) en 1 activiteit voor leerkrachten (scholing/deskundigheidsbevordering).
 • Jouw school krijgt de beschikking over extra budget voor educatie op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. Voor nieuwe volgscholen die instappen is in 2017 een gezamenlijk budget beschikbaar van € 3500,- Zodra bekend is welke scholen als volgschool gaan deelnemen, maken wij de definitieve budgetten per school bekend.
 • Jouw school profiteert van de resultaten uit de trajecten van de DCL scholen. Er zijn een aantal lijnen uitgezet op het gebied van kunst- en cultuureducatie en deskundigheidsbevordering van leerkrachten. 
 • De regeling loopt per kalenderjaar. De Cultuur Loper budgetten dienen te worden besteed in het jaar dat ze beschikbaar zijn gesteld. Voor 2016 geldt een  uitzondering; er mogen financiele afspraken worden gemaakt voor cultuureducatieve projecten die plaatsvinden in het schooljaar 1617.


Hoe wordt mijn school volgschool? Oftewel hoe komt mijn school aan subsidie?
De directie kan deelname aan de Cultuur Loper aanvragen. Dat kan door een mail te sturen naar s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl. Daarin geef je aan dat jouw school graag volgschool wil worden in het traject de Cultuur Loper. Susanne neemt dan contact met jou op voor de offciële aanmelding en een oriënterend gesprek.