Toon website >
 • Informatie

  Kunstencentrum Waalwijk
  Irenestraat 3
  5141 GJ Waalwijk
  T 0416 56 16 16
  info@kunstencentrumwaalwijk.nl

  Openingstijden:
  Maandag t/m vrijdag:
  9.00-21.00 uur

  Muzieklocatie Waspik
  Den Bolder
  Schoolstraat 19
  5165 TR Waspik

Actueel

 
Cultuureducatie in Waalwijk 2017
In 2017 is er een nieuwe invulling gekomen van het „ combinatiefunctie” budget, voorheen € 2,00 per leerling, die scholen konden inzetten voor cultuuractiviteiten met de leerlingen. Er is geen budget per leerling meer, maar er is de komende drie jaren wel meer geld beschikbaar voor cultuureducatie: € 25.000,- voor cultuuractiviteiten voor leerlingen, en € 20.000,- voor de inzet van cultuurcoaches op de scholen.

De term Combinatiefunctie is afkomstig van de regeling Brede Impuls Combinatiefuncties Sport en Cultuur, waar ook de Buurtsportcoach onder valt. Met de gelden van deze regeling zet de gemeente Waalwijk miv 2017 nu ook Cultuurcoaches in. De Cultuurcoaches werken vanuit het Kunstencentrum Waalwijk, afdeling Cultuureducatie. Daarnaast is er een ruim cultuureducatie budget voor leerlingen-activiteiten kunst, cultuur en erfgoed. 

Waar kan jouw school een aanvraag voor doen:
 
 • voor alle kunstdisciplines: Dans, Theater, Beeldende Kunst, Muziek en Erfgoed
 • voor activiteiten in één speciale kunstdiscipline, of een multi-disciplinair programma
 • een kunstdocent in de klas: de cultuurcoach op school
 • kunstlessen op school, na schooltijd: de cultuurcoach na school
 • met de lokale culturele omgeving: op het kunstencentrum, of haal een cultuuraanbieder in huis
 • een cultuurdag met alle leerlingen, bezoeken van musea, voorstellingen etc


De Cultuur Loper, het Brabantse programma van Cultuureducatie met Kwaliteit.
Het programma De Cultuur Loper wordt voortgezet de komende vier jaar. In de jaren 2017 t/m 2020 kunnen scholen (verder) gaan werken met de Cultuur Loper, een traject waarmee je focus en verdieping aanbrengt in het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie en gaat werken aan een doorlopende leerlijn cultuureducatie die past bij jouw school. Wil je meer weten over deelname aan de Cultuur Loper, op onderstaande links vind je een paar interessante pagina’s van de Cultuur Loper website: 


 

 
Schoolleiders en ICC-ers kunnen een informatie- of adviesgesprek aanvragen: stuur dan een mail naar  s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl  

Animatie, Rap en iPad in de klas!

Mood Music & Motion, workshop voor groep 4/5/6

Kinderen zijn dol op animatiefilms. Hoe leuk is het als zij nu zelf in de klas zo’n filmpje kunnenmaken? Kunstencentrum Waalwijk biedt acht basisschoolklassen (groepen 4 t/m 6) de gelegenheid om in de klas zelf animatiefimpjes te maken met behulp van iPads. De kinderen krijgen op school een workshop van twee uur door Jola Hesselberth. Jola is vormgeefster en heeft onder meer voor Sesamstraat diverse animatiefilmpjes gemaakt. Zij is ook als docente verbonden aan Kunstencentrum Waalwijk.

Van animatiefilm tot clip
In de workshop gaat het over filmen, maar ook over MOODS: stemmingen waarmee leerlingen geactiveerd worden zich uit te drukken, om een verhaal te vertellen. Zowel rap als animatie zijn creatieve vormen dichtbij de doelgroep. Meer inzicht in de betekenis van woord en beeld kan een andere houding van luisteren stimuleren. Daarmee draagt de workshop onder meer aan bij het ontwikkelen van deze vaardigheden:

·      Samenwerken, luisteren en reflecteren
·      Stimuleren van creatief vermogen en sociaal emotionele ontwikkeling
·      Leren op een positieve manier naar jezelf en je omgeving te kijken
·      Oriëntatie op jezelf en de wereld

De kinderen leren animatiefilmpjes maken in stop motion. Dit doen ze door te tekenen op de iPad. Als de clip klaar is, leren de kinderen de gekozen beat te bewerken en in te zingen met hun eigen teksten. Alle apparatuur, waaronder camera’s en tien Ipads, worden door Jola meegenomen naar school. De prijs voor deze workshop van 2 uur is € 180,- Scholen in de gemeente Waalwijk kunnen voor deze workshop een aanvraag doen voor het Activiteitenbudget Cultuur 2017. Als je graag een leuke, leerzame en creatieve ochtend wilt, stuur dan gauw een mail naar s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl. 

Dit project MM&M is mede mogelijk gemaakt met financiele steun van Fonds 21 en Kunstencentrum Waalwijk.