Toon website >
 • Informatie

  Kunstencentrum Waalwijk
  Irenestraat 3
  5141 GJ Waalwijk
  T 0416 56 16 16
  info@kunstencentrumwaalwijk.nl

  Openingstijden:
  Maandag t/m vrijdag:
  9.00-21.00 uur

  Muzieklocatie Waspik
  Den Bolder
  Schoolstraat 19
  5165 TR Waspik

Klacht en/of Suggestie

Suggestie
Als u een suggestie heeft voor Kunstencentrum Waalwijk mag u die doorgeven door een mail te sturen naar info@kunstencentrumwaalwijk.nl.  

Klacht 
Wanneer u meer in algemene zin een klacht heeft over de organisatie, kunt u zich richten tot de administratie, administratie@kunstencentrumwaalwijk.nl. Zij zullen proberen uw klacht op te lossen.

Wanneer u een klacht heeft over een medewerker, gaan wij ervan uit dat u de klacht eerst bespreekt met de betreffende persoon. Wanneer u er niet uitkomt, kunt u uw klacht kenbaar maken bij de directeur die in overleg met u en de medewerker naar een oplossing zal zoeken.

Bij vermoedens/signalen van seksueel misbruik of machtsmisbruik geldt er voor medewerkers een meldplicht. Ouders, verzorgers en kinderen kunnen zich direct wenden tot de directeur of het bestuur van de Stichting Kunstencentrum Waalwijk. Wanneer wij een melding ontvangen acteren wij conform het stappenplan melding seksueel misbruik zoals is weergegeven in paragraaf 5.5. van het document Aanpak preventie seksueel misbruik van kinderen.